Disclaimer

De informatie op deze website is met zorg samengesteld. In het geval van onjuistheden aanvaardt de Stichting Wereldtijdpad geen aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid. Ze houdt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen en/of wijzigingen in de website aan te brengen.

Alle informatie op de website wordt aangeboden ‘zoals het is' en ‘zoals het beschikbaar is' zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, met inbegrip van maar niet beperkt tot stilzwijgende garanties over verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of het niet aantasten van het intellectuele eigendom van derden. De Stichting Wereldtijdpad aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe, incidentele of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of bezoek van, of het tijdelijk onbereikbaar zijn van deze website of delen daarvan.

Het copyright van de aangeboden informatie berust bij de Stichting Wereldtijdpad. Kopiëren en/of gebruik van de informatie is toegestaan voor de bezoekers van het Wereldtijdpad maar uitsluitend voor privégebruik. Voor alle ander gebruik van de informatie dient vooraf schriftelijk toestemming te worden gevraagd bij de Stichting Wereldtijdpad.