Feitenmateriaal

In de achterliggende weken zijn 200 musea en instellingen aangeschreven met het verzoek een inhoudelijke bijdrage aan het Wereldtijdpad te leveren door zeer beknopt tien memorabele gebeurtenissen en/of ontwikkelingen uit de historie van het eigen specialisme te beschrijven. De eerste reacties zijn binnen en leveren uitermate interessant feitenmateriaal op.