‘Hallo toekomst! Vriendelijke groeten uit het verleden!’


Dit is Maria Baan (11), leerlinge van basisschool 'In den Climtuin' in Rijssen.
Ze is één van de 400 kinderen die een brief heeft geschreven aan de inwoners van Rijssen-Holten over 50 jaar…. Een deel van de brieven krijgt een plaatsje in de tijdcapsules die 24 oktober in het centrum van Holten en van Rijssen de grond in gaan. Het is de bedoeling dat ze in 2064 weer worden opgegraven en geopend.
De leerlingen van de tien deelnemende basisscholen hebben er veel werk van gemaakt. Het was een feest hun brieven te lezen. Het enthousiasme spat er af. Op een van de scholen heeft het idee van de tijdcapsule zo aanstekelijk gewerkt dat de leerlingen binnenkort een eigen capsule vullen en begraven voor de kinderen die volgend jaar in dezelfde groep zitten.