Wandelevenement

De Stichting Wereldtijdpad heeft met Rotary Rijssen een overeenkomst gesloten, waarin is vastgelegd dat de Rotaryclub jaarlijks een wandelevenement langs het Wereldtijdpad organiseert. De opbrengsten daarvan komen ten goede aan een jaarlijks te bepalen goed doel. Het eerste wandelevenement vindt plaats op zaterdag 17 oktober 2009. Verder is afgesproken dat Rotary Rijssen de komende drie jaar de voorjaarschoonmaak van jaarpalen, informatiepanelen en ‘wegwijsbankjes' van het Wereldtijdpad voor haar rekening neemt.