Nieuwe wandellussen

In de achterliggende weken zijn opnieuw vier wandellussen ‘uitgerold': De Overtoom (6,5 km, 676-850), De Akkers (5,9 km, 501-675), De Zandhaar (7,7 km, 261-500) en De Ravijntjes (4 km, 161-260). Zie voor meer gegevens de rubriek Wandellussen.