Prototype jaarpaal

Vandaag is een prototype van de jaarpaal afgeleverd. Aan de 'proefpaal' is precies af te lezen aan welke kwaliteitseisen de jaarpalen straks moeten voldoen: het materiaal, de afmetingen, de bevestigingen, etc.