Organisatie

Bestuur Stichting Wereldtijdpad

willem van rappard
Willem ridder van Rappard,
voorzitter
(algemene zaken)

floor looy
Floor Looy, secretaris

(facilitering & communicatie)

hans vos
Hans Vos

(beheer & onderhoud)

Christien Agteresch, penningmeester 
(fondsenwerving)

Vrijwilligers Wereldtijdpad

floor looy
Henk de Goeijen
(fotografie)
bert de jong
Bert de Jong
(controle)
gerard kroeze
Gerard Kroeze
(controle)


Henk Nijsink
(onderhoud)

cor westera
Cor Westera
(cameraman)

anne westera
Anne Westera
(assistent filmteam)

johan kwintenberg
Johan Kwintenberg
(onderhoud)
henk de vries
Henk de Vries,
(onderhoud)

obbe meijer
Obbe Meijer
(onderhoud)
kees wolffenbuttel
Kees Wolffenbuttel
(coördinatie controle & onderhoud)
aty looy
Aty Looy 
(onderwijs)

willeke meilink_new_kl
Willeke  Meilink
(websitebeheer)


Bas Nieuwenhuijs
(onderhoud)

rindert ekhart
Rindert Ekhart,
(marketing en onderhoud)Fred Frumau
(technische ondersteuning)

 • Hans Boontjes (onderhoud)
 • Edwin Oudenampsen (controle)
Partners Wereldtijdpad

 • Grand-café Tastoe, Holten
 • Bungalowpark De Lindenberg, Holten
 • Vakantiepark Landal Twenhaarsveld Holten
 • Navigatiespecialist Waypoint, Notter
 • Natuurmuseum Holterberg, Holten
 • Rotary Rijssen
 • Reijnders Graveer & Lasertechniek, Gorinchem
 • Bandwerk internet- en reclamebureau, Rijssen-Holten
 • Tourist Informatie, Rijssen-Holten
 • Folkersma Routing en Sign, Marum
 • Team Snijders Makelaars, Rijssen
 • IKOconsult, Almelo
 • Martijn van den Hengel (vormgeving), Rijssen-Holten

Comité van Aanbeveling Wereldtijdpad

 • Maas van Egdom, ex-voorzitter Vereniging van docenten Geschiedenis en Staatsinrichting
 • Drs. Chris Groeneveld, directeur Cultuurmaatschappij
 • Nelleke Noordervliet, schrijfster en publiciste
 • Prof.dr. Frits van Oostrom, universiteitshoogleraar RUU
 • Prof.dr. Piet de Rooy, emeritus-hoogleraar Nederlandse Geschiedenis UvA
 • Arie Slob, Directer Historisch Centrum Overijssel, Zwolle
 • Jos Vranken, algemeen directeur NBTC
 • Mr. Guido van Woerkom, voorzitter Detailhandel Nederland
logo anbi

Laatst gewijzigd: 17 januari 2017

Stichting Wereldtijdpad / Rijssen-Holten

Opgericht: 1 februari 2008.

Correspondentieadres: De Schöppe 1, 7609 CA Almelo.
Email: info@wereldtijdpad.nl
Website: www.wereldtijdpad.nl

Fiscaal nummer: 8189.97.254
Kamer van Koophandel: 8170416
Bank: NL58 INGB 0671 8797 58

Doel Stichting Wereldtijdpad
1. De stichting heeft ten doel het inrichten, duurzaam beheren, onderhouden en uitbouwen van
het Wereldtijdpad en bij een breed publiek stimuleren van historisch besef, van belangstelling
voor het verleden en van kennis van historische feiten en ontwikkelingen, alles in de ruimste
zin van het woord.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
- het ontwikkelen, uitgeven en verspreiden van routebeschrijvingen;
- het stimuleren van de ontwikkeling en verspreiding van de aan het Wereldtijdpad
gerelateerde projecten en materialen;
- het inrichten en onderhouden van een digitaal informatiecentrum;
- het leggen en onderhouden van een breed netwerk van contacten;
- het organiseren van activiteiten en evenementen die aan het Wereldtijdpad gerelateerd zijn;
- het jaarlijks plaatsen van een nieuwe jaarpaal;
- (het meewerken aan) de eventuele oprichting van een vereniging van vrienden van het
Wereldtijdpad;
- alle verdere activiteiten binnen de wet die de doelstellingen van de stichting ondersteunen.
3. Het aan het doel dienstbare vermogen wordt gevormd door subsidies, donaties, schenkingen,
legaten, hetgeen door erfstelling wordt verkregen, alsmede andere verkrijgingen en baten.
4. De stichting heeft geen winstoogmerk. (Bron: Statuten Stichting Wereldtijdpad)

Bestuur Stichting Wereldtijdpad

 • Mr. W.L.F.C. Ridder van Rappard, voorzitter
 • Drs. F.Looij, secretaris
 • Mw. H.J.C.Agteresch, penningmeester
 • Ing. H.Vos, lid.

Beleid Stichting Wereldtijdpad
Klik hier om het pdf bestand te downloaden.

Beloningsbeleid Stichting Wereldtijdpad
De Stichting Wereldtijdpad is een 100% vrijwilligersorganisatie. Dit betekent dat zowel de leden van het stichtingsbestuur alsmede alle overige vrijwilligers van de organisatie geen beloning ontvangen voor aan de stichting verleende diensten. Bestuursleden ontvangen geen vacatiegeld.

Activiteiten van de Stichting in 2012

 • Ontwikkeling van twee leskisten voor het basisonderwijs: ‘Rijssen en de Romeinen’ en ‘Toen opa en oma op de lagere school zaten’.
 • Medewerking aan een onderwijsproject voor vwo-leerlingen van csg. Reggesteyn in Rijssen.
 • Medewerking aan onderwijsactiviteiten van sg. De Waerdenborch in Holten.
 • Zeven nieuwe themawandelingen.
 • Plaatsing van negen geocaches langs de wandelroute.
 • Betrokkenheid bij de verkiezing van Rijssen-Holten tot Wandelgemeente van het jaar 2012.
 • Analyse van de WTP-website i.s.m. bureau Keijzer Communicatie in Apeldoorn/Enschede.
 • Medewerking aan het Midzomerfestival in Holten, thema ‘Rock’n Roll met spruitjes’ (jaren vijftig van de vorige eeuw).
 • Onthulling van jaarpaal 2011 (ontwerp van de Zwolse kunstenaar Chris Peterson).
 • Verplaatsing van de wegwijsbank van Europaplein naar het Schild in Rijssen.
 • Reclamebureau Brainz in Rijssen neemt de vormgeving van WTP-producten voor haar rekening.
 • Nieuwe flyer voor het Wereldtijdpad.
 • Nieuwe WTP-placemat voor bungalowpark De Lindenberg in Holten.
 • Maand van Wereldtijdpad bij alle VVV-vestigingen in Rijssen-Holten.
 • WTP-account op Twitter en Facebook.
 • Verzending van twee digitale nieuwsbrieven naar alle WTP-relaties.
 • Inspecties van en periodiek onderhoud aan jaarpalen, informatiepanelen en startpunten.
 • Drie maairondes langs 50 kilometer berm van het WTP.
 • Kleine aanpassingen aan het WTP-parcours en verplaatsing van jaarpalen.
 • Bevestiging van QR-codes aan de eeuwpalen.
 • Voorjaarsreiniging van WTP-objecten door Rotary Rijssen.
 • Werving van nieuwe vrijwilligers voor onderhoud en websitebeheer.
 • Vrijwilligersbijeenkomst.

Activiteiten van de Stichting in 2013

 • Organisatie van Schatgraafdag in Rijssen i.s.m. archeologen van de provincie en experts op het gebied van geocaching en metaaldetectie.
 • Prijsvraag in samenwerking met Twentsche Courant Tubantia voor lezers: ‘Welke gebeurtenis uit 2012 zal u bijblijven?’.
 • Ontwikkeling van nieuwe speurtochten langs het Wereldtijdpad.
 • Organisatie van Midzomermiddag in Holten i.s.m. plaatselijke toneelverenigingen.
 • Onthulling van jaarpaal 2012 (ontwerp van Zwolse kunstenares Sjoukje Gootjes).
 • Officiële bevestiging van ‘annoschildje’ aan jaarpaal 1987 ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Oudheidkamer Holten.
 • Briefings voor medewerkers uit de sector recreatie en toerisme.
 • Grondige revisie van de website i.s.m. Keijzer Communicatie in Apeldoorn/Enschede.
 • Communicatieplan 2014.
 • QR-projectplan 2014.
 • Evaluatie van de WTP-leskisten voor het basisonderwijs.
 • Medewerking aan een onderwijsproject voor vwo-leerlingen van csg. Reggesteyn in Rijssen.
 • Verzending van twee digitale nieuwsbrieven naar alle WTP-relaties.
 • Inspecties van en periodiek onderhoud aan jaarpalen, informatiepanelen en startpunten.
 • Drie maairondes langs 50 kilometer berm van het WTP.
 • Voorjaarsreiniging van WTP-objecten door Rotary Rijssen.
 • Afspraken over testproject van sublimatieplaten aan ‘wegwijsbanken’ met Reijnders Graveer- & Lasertechniek in Gorinchem.
 • Werving van nieuwe vrijwilligers voor onderhoud en secretariaat.
 • Start met vorming van ‘denktank’ voor het Wereldtijdpad.
 • Vrijwilligersbijeenkomst.
 • Bijeenkomst voor WTP-partners.

Activiteiten van de Stichting in 2014

 • Ontwikkelen en online plaatsen van een site voor smartphonebezitters (wtpmobiel.nl) i.s.m. Bandwerk (Rijssen).
 • Aanbrengen van bordjes aan vijftig jaarpaaltjes met QR-codes die wandelaars onderweg toegang bieden tot de wandelkaartjes van het Wereldtijdpad, routebeschrijvingen, themawandelingen, foto’s en filmpjes.
 • Produceren van twee tijdcapsules die voor vijftig jaar in het centrum van Holten en Rijssen zijn ingegraven m.m.v. Van Geenen Metaalfinishing (Rijssen), Roelofs Metaal (Nijverdal), Niverplast (Rijssen) en MoesInfra (Rijssen).
 • Grote schrijfwedstrijd voor basisschoolleerlingen: brieven aan de bewoners van Rijssen-Holten in 2064 (het jaar waarin de capsules weer zullen worden opgegraven).
 • Prijsvraag rond gebeurtenissen van 2013 i.s.m. Twentsche Courant Tubantia.
 • Onthulling door Mark Tuitert van jaarpaal 2013. Ontwerp van de Deventer kunstenares Daphne Riedijk. De sculptuur is onderdeel van de nieuwe ‘cultuurpromenade’ in het centrum van Holten.
 • Medewerking aan tweedaags cultuur-historisch Midzomerfestival Holten (thema: 200 Koninkrijk).
 • Medewerking aan WTP-project voor havo/vwo-leerlingen van csg Reggesteyn.
 • Promofilmpje voor de websites van het Wereldtijdpad i.s.m. Keijzer Communicatie (Apeldoorn).
 • Teksten en beeldmateriaal voor Streekgids Twente.
 • WTP-nieuwsbrief en diverse persberichten. Interviews met regionale media.
 • Wervingsactie rond ‘Annobordjes’ met het ‘geboortejaar’ van instellingen en ondernemingen.
 • Inventarisatie, inspectie en onderhoud van alle 2100 WTP-objecten.
 • Bevestiging van verbeterde aluminium omgevingskaarten op drie van de negen wegwijsbanken (testproject i.s.m. Reynders Graveer & Lasertechniek, Gorinchem).
 • Herplaatsing van jaarpalen in het vernieuwde centrum van Holten.
 • Deelname aan NL Doet m.m.v. csg. Reggesteyn.

Activiteiten van de Stichting in 2015

 • Prijsvraag voor lezers van Twentse Courant Tubantia met de uitnodiging gebeurtenissen aan te dragen voor de tekstkubus van jaarpaal 2014.
 • Aanbrengen van bordjes met QR-codes aan honderd jaarpaaltjes die wandelaars toegang bieden tot een YouTubefimpje dat refereert aan een gebeurtenis uit het betreffende jaar.
 • Bevestiging van nieuwe ‘annobordjes’ aan een aantal jaarpalen.
 • Toevoegen van nieuwe filmpjes aan de mobiele site.
 • Feestelijke onthulling van jaarpaal 2014. Ontwerp van de Deventer kunstenares Viorica Cernica. De sculptuur is onderdeel van de ‘cultuurpromenade’ in het centrum van Holten.
 • Gedichtenwedstrijd voor basisschoolleerlingen rond de onthulling van jaarpaal 2014.
 • Medewerking aan een WTP-project voor havo/vwo-leerlingen van csg Reggesteyn.
 • Deelname aan NL Doet m.m.v. csg. Reggesteyn.
 • WTP-nieuwsbrief en diverse persberichten. Interviews met regionale media.
 • Update van alle themawandelingen.
 • Update van de website.
 • Reiniging van jaarpalen en informatiepanelen door Rotaryclub Rijssen.
 • Maaien van bermen om de toegang tot jaarpaaltjes veilig te stellen..
 • Ontwikkeling van een set kengetallen waarmee het gebruik van het Wereldtijdpad kan worden vastgelegd.

Financiële verantwoording 2016
Klik hier om het pdf bestand te downloaden.

Activiteiten van de Stichting in 2016

Bevestiging van ‘annobordjes’ met een verwijzing naar het ‘geboortejaar’ van culturele instellingen en monumenten in Rijssen-Holten.
Bevestiging van stadsrechtenbordjes van steden in de provincie Overijssel.
Themawandeling t.g.v. het Jeroen Boschjaar: Wandelen met Jeroen Bosch.
Overige nieuwe themawandelingen: Leven als een Romein (Oosterhof), Van jaar 1 naar 160(Oosterhof), Van jaar 161 naar 260 (De Ravijntjes), Vale Romeinen! (De Zandhaar).
Enquête onder basisscholen m.b.t. het gebruik van de leskisten van het Wereldtijdpad.
Verbreding van het service-aanbod voor basisscholen met gastlessen en advisering.
Medewerking aan een WTP-project voor leerlingen van csg. Reggesteyn in Rijssen.
Gastlessen op AOC-Almelo en basisscholen in Rijssen.
Reiniging van alle jaarpalen en informatiepanelen door leerlingen van csg Reggesteyn (in het kader van NLDoet) en Rotaryclub Rijssen.
Maaien van bermen om de toegang tot de jaarpaaltjes vrij te houden met inzet van o.a. Syrische statushouders en AOC-leerlingen.
Start met een maandelijkse rubriek Nieuws van Toen en Nu (West-Twente).
Feestelijke onthulling van jaarpaal 2015. Ontwerp: kunstenaar Aebele Trijsburg uit Heerenveen. De sculptuur maakt deel uit van de ‘beeldenpromenade’ in het centrum van Holten.