Contact/Donateur

Bekijk de rondwandelingen

Contact

 

Schademelding
Onze vrijwilligers checken regelmatig of het Wereldtijdpad er nog goed bij staat. Schades worden zo snel mogelijk verholpen.

 

Als u zelf een schade signaleert, kunt u dat aan ons doorgeven via info@wereldtijdpad.nl.
Dank voor uw medewerking.

 

Disclaimer
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. De Stichting Wereldtijdpad streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Donateur

Je kunt ons een handje helpen!
De Stichting Wereldtijdpad is een 100% vrijwilligersorganisatie die niet op subsidie van de overheid mag rekenen. Sponsors en donateurs maken het financieel mogelijk de meer dan 2000 objecten langs het pad te onderhouden en voor wandelaars nieuwe activiteiten te ontwikkelen.

 

Daarom kunnen we je steun gebruiken!

 

Hoe word je donateur?

 

Stuur een e-mail naar info@wereldtijdpad.nl met de onderstaande gegevens:

 

Naam
Adres
Postcode/Woonplaats
Donatie bedrag per jaar.